Önce İnsan Partisi - Program

1-GİRİŞ

PARTİMİZ insanlarımızın can ve mal güvenliğini ve hukukunu ödünsüz ,daha iyi korumak,zaman aşımı ve kotarılmış müktesep hak olgularının esiri olmadan,haksızlıkları düzeltmek,  ömür boyu otomatiğe bağlı kamu istihdam sistemini bitirmek,verimsiz faaliyetleri ve kamuda israfı hızla tasfiye etmek, diğer taraftan da, zor da olsa,her isteyene muhakkak,gerçek katma değer yaratan iş temin etmek ve ancak bu şekilde,pozitif ilimle, huzurlu ve daha üstün bir yaşam kalitesine daha hızlı ulaşmak azmiyle kurulmuştur.

DEĞERLİ İNSANIMIZ:eğer bugünkü halinizden gerçekten memnun iseniz bundan sonrasını okumanıza gerek yoktur.Ama memnun değilseniz ve daha çok gayret ederek ve bilhassa dürüst çalışarak adil bir düzen içinde daha üstün ve çağdaş yaşam şartlarına ulaşmayı kendinize değer buluyorsanız,o zaman sabırla okumaya devam ediniz.

1939 yılı başında,yeni Başvekil Dr.Refik Saydam’a gazeteciler sorduğunda:’A dan Z’ye herşeyimiz bozuk’ demiş.Şimdi,ÖNCE İNSAN PARTİSİ olarak diyoruz ki:E den Z’ye her şeyimiz bozuk.Eski zamanda bozukluk yokluktan ve cahillikten kaynaklanıyordu.Şimdi ise ‘kamu idaresi’ denen yönetim ve‘Devlet Bürokrasisi’nin yanlışlarından ve düzensizliğinden kaynaklanıyor.

İNSANOĞLU evrenin bilinen en muhteşem harikasıdır.DEVLET ve kurumları ancak insanımıza adil,düzgün ve sistemli bir şekilde hizmet etmek,dirliği ve düzeni korumak için vardır.Jenin döneminden en az 18 yaşına kadar özenle beslenen ve doğru eğitilen her insan süper potansiyeldir;kendine verilen emeği,istisnalar hariç, defalarca geri ödeyebilecek kapasitededir.Aynı şekilde,insanoğlu yanlış eğitilirse,yalancılıktan kanlı diktatörlüğe kadar her melanete de dönüşebilir.Toplumun en büyük serveti iyi yetişmiş ve doğru donatılmış insan gücüdür.

PARTİMİZE yetki verilirse, çocuklarımızı en iyi şekilde büyüteceğiz;yeteneklerine ve toplumun ihtiyaçlarına en uygun eğitimi garanti edeceğiz;bunun için gerekirse ileri yaşlardaki sağlık harcamalarına bir sınırlama getireceğiz.Çağdaş kalkınmış gerçek demokratik ülkeleri örnek alacağız ve en üstün yetişmiş insan gücümüzle onlarla yarışacağız.

PARTİMİZ kamu istihdamında gereken işe göre sözleşmeli personel,işe ve başarıya göre de ücret uygulayacaktır.Bir bakıma sözleşmeli özel sektör düzeni uygulayacağız.  Ülke çapında en az %60 nitelikli çoğunluğa dayanan halk oylaması ile,yargı ve askeriye hariç,mevcut kadrolu personel sistemini bitireceğiz.Kadrolu personelin tümünü tazminatlarını ödeyip ayıracağız.Aynı zamanda,talipliler arasından ,gerçek personel ihtiyacına en uygun olanları seçip ,en fazla beş yıllık sözleşmeli olarak görevlendireceğiz.Mesai saatlerini eldeki işleri geciktirmeyecek şekilde ayarlayacağız.Fazla personel barındırmayacağız.İnsanlarımızın helal kazançlarından  iradeleri dışında yani zorla topladığımız vergileri,bir işe yaramadan,gerçek katma değer yaratmadan, boş oturanlara ücret veya kıyak olarak dağıtmayacağız.Vergiler ile ‘hazır yiyici’,ayrıcalıklı ve ‘torpilli’ beslemeyeceğiz.Bu konuda bugüne kadar uygulanan hoşgörüyü bitireceğiz.

Diğer taraftan insanlarımızı peşinen doğru ve dürüst kabul edeceğiz.Yazılı ve imzalı her ifade doğru kabul edilecektir.Savcılık belgesi,noter tasdiki,bizzat güvenilir kefil gibi olgular istenemeyecektir.Buna karşılık,her muhatap kişi veya kurum şüphelendiği kişiyi kısa zamanda inceleyip kontrol edebilir.Yanlış ifade verenler ki bunların oranı çok düşük olacaktır,gerekli şekilde ıslah edilir.Çağdaş ülkelerde uygulama böyledir.Bütün insanlarımıza potansiyel güvensizlik zihniyetini en kısa zamanda sileceğiz.İnsanlarımızın kendine güvenini pekiştireceğiz.Yalan ve hileyi alışkanlık haline getirenleri de süratle cezalandırıp düzelteceğiz.

PARTİMİZE yetki verilirse,yani insanlarımız bize güvenir ve oy verirlerse,programımızı gecikmeden,dolandırmadan uygulayacağız;çünkü zaten çok geç kalınmıştır.Böyle olduğu için de,insanlarımızın ortalama kişi başı geliri örnek çağdaş ülkelerdekinin ancak dörtte biri kadardır. Yaklaşık altı aylık süre boyunca, toplumu etkin bilinçlendirme ve karşılıklı yoğun fikir tartışmalarından ve sağlıklı-nitelikli halk oylamaları için gerekli önlemleri aldıktan sonra,öncelikle şu konularda halk oylamalarını yapacağız:

a.Kamu personelini sözleşmeli olarak yenileme ve çıkacak personelin tazminatını ödeme.

b.Sadece silah başında gerçek profesyonellerden oluşan modern savunma teşkili.

c.Ceza ve yaptırımların sadece suçları telafi edecek düzeye indirilmesi;caydırıcı olsun  düşüncesiyle ölçüsüz ve keyfi olmaması.Elbette ki cana kasteden suçlarda af olamaz.

d.Zaman aşımı olgusunun tamamen ,sonsuz kaldırılması.

e.Görevleri gereğinin ötesinde,belli zümre ve kişilere verilmiş özel imtiyaz,müktesep hak,istisna ve ayrıcalıkların kaldırılması.

f.Nitelikli halkoylaması ile kesinleşen yasa ve kararların ancak ve sadece nitelikli halk oylamasıyla değiştirilmesi.

Bir halk oylamasının nitelikli kabul edilebilmesi için en az % 60,yani beşte üç oy toplaması lazımdır.Daha ileride,%67 yani üçte iki çoğunluk arayacağız.Gerekirse halk oylamalarını tekrarlayacağız.Diğer konular zaten,büyümüş çıban gibi, seri şekilde uygulanacak durumdadır.Bu programımızda yuvarlak laflar ve avutmacalar yoktur.Sözlerimizin arkasındayız.Ancak insanlarımız amaçlarımızı ret ederlerse,tereddütsüz siyasetten çekileceğiz.Buna da söz veriyoruz.

Politikamız insanlarımızı en adil,en rasyonel ve en seri şekilde,bütün kapasitemizi kullanarak, daha üstün yaşam seviyesine taşımaktır.

2-PARTİMİZİN TEMEL POLİTİKALARI

PARTİMİZ ülkenin temel yaşam unsuru olarak özel sektörü görmektedir.Ülkemiz bugün olduğu gibi gelecekte de özel sektörün yaratacağı katma değer üzerinde yükselebilir.Bütün çağdaş refah toplumlarında düzen budur.Kamu yönetimi yani devlet kurumları,toplum düzeni ve ülke güvenliğini,sağlık,adalet ve eğitim hizmetlerini,en iyi şekilde yerine getirmekle sorumludur. Bu hizmetler adil ve ölçülü vergi toplayarak karşılanır.

Bugünkü durumda,sağlık hizmetleri hariç,diğer kamu hizmetleri,toplanan büyük vergilere rağmen yetersizdir.İnsanlarımızın can ve mal güvenliği,hukukunun korunması ve eğitim hizmetleri konularında ,idealin çok altında,yetersiz bir seviyedeyiz.

PARTİMİZ daha az vergilerle,daha iyi hizmetler verilebileceği azim ve inancındadır.Kamu yönetimi,yani Devlet idaresi,bugün olduğu gibi,seçilmiş ve atanmışlarla yürütülecektir. Parlamenter sistem devam etmeli,kürsü hariç,bütün dokunulmazlıklar kalkmalıdır.Seçim barajı tamamen haksızdır.Belediye başkanları ve meclisleri,il ve ilçe genel meclisleri doğrudan seçilmelidirler;bu yerel meclisler daha sonra birleştirilmelidirler.Valiler ve kaymakamlar ancak kısa bir süre daha merkezden atanmalı,daha sonra ise,kaymakamlıklar iptal edilmeli,valiler ise, koordinatör olarak, yerel seçimlerde doğrudan insanlarımız tarafından seçilmelidirler.Yerel yöneticileri merkezden atama ile görevlendiren tek çağdaş ülke kalmamıştır.Yerinden yönetim esastır.Merkezden yönetici atama sistemini kopya ettiğimiz Fransa,bu sistemi altmış yıl önce terk etmiştir.

Merkezden,ömür boyu otomatiğe yani bareme bağlı,kadrolu,dokunulmazlıklı kamu görevlisi atanmasını kabul etmiyoruz.Bu yanlıştan dönmeliyiz.Bunu gerçekleştirmek için,en az %60 nitelikli çoğunluklu halk oylamasıyla ,insanlarımızdan onay almalıyız.Görevi bırakacak mevcut kamu personelinin tazminatlarını da,yine toplumumuzla tartışarak ve nitelikli referandumla karara bağlamalıyız.PARTİMİZ kamuda görev fırsatlarını dağıtırken adalet güdecektir.Şöyle ki:eğer kamuda görev,yani devlet memurluğu bir nimet ise,müsaade edin,biraz da başkaları yararlansın.Eğer kamuda görev bir külfet ise,bırakın, biraz da başkaları taşısın.Kamu görevlerini aynı kalitede yürütebilecek ve istekli,en az beş misli yetişmiş insanımız var. Gençlerimizin çoğu sırf kadrolu, garantili,daha iyi ücretli ve kolay bir memuriyet için yüksek tahsil yapıyorlar.KPSS sınavlarındaki ölçüsüz yığılma bunun ispatıdır.

PARTİMİZE yetki verilirse,yargı ve askeriye hariç,bütün il ve ilçelerde,kamu yönetim birimlerinin amirlerini,il ve ilçe genel meclisleri ,en fazla beşer yıllık sözleşmeli olarak atayacaklardır.Ücretleri,limitler dahilinde,her yıl için pazarlıkla ve liyakatle belirlenecektir.Bu birim amirleri de kendi personelini,en fazla beşer yıllık sözleşmeli seçeceklerdir.Personel sayısını ve ücretlerini,iş durumuna göre,birim amirleri tespit edecektir.Kamu birim amirleri ve personelin çalışacakları şehirden olmaları,çevreyi iyi tanımaları bir tercih sebebi olacaktır.İnsanlarımızın doğup büyüdükleri yerlerde kamu görevi yapmalarını engelleyen ceberrut yasaları ilk fırsatta kaldıracağız.

İstanbul,Ankara,İzmir gibi çok büyük şehirlerimizin birer vilayet olarak yönetilmesi insanlarımız açısından önemli güçlükler doğurmaktadır.Kamu hizmetleri açısından bu şehirlerimiz,mesela beş yüzer bin nüfuslu,valisi,belediye başkanı, yargısı ,kamu kurumları tamamen müstakil vilayetlere bölünüp yönetilseler,insanlarımıza büyük kolaylık olacaktır. Sınırları iyi belirlenmek şartıyla,coğrafi olarak bitişik olmak,yönetimde sorun yaratmaz.

Ankara’daki merkezi kamu kurum ve kuruluşları ile ülke çapındaki büyük projelerin yöneticileri hükümet üyeleri tarafından ama yine süreli ve sözleşmeli atanacaklardır.Üniversite ve yüksek okulların yöneticileri ise,belirli kriterlere uyularak,akademik personel tarafından seçileceklerdir.Öğretim üyelerinin atanması ve ücretlerine eğitim bölümünde değinilecektir.

Bugünkü yaşam standartlarında,kamu personelinin işyerine gidip gelmeleri kendi olanaklarıyla karşılanabilir.Mevcut kamu taşıtları,en kısa sürede, öncelikle personele,olmazsa dışarıya satılacaklardır.Makam ve hizmet araçlarının sürücü personeli tazminatla ayrılacaklardır.

Kamu yönetiminde mahalle ve köy muhtarlarının durumu açıklık kazanmalıdır.Bugünkü durumda yetkileri ve sorumlulukları kesin tarif edilmemiştir.PARTİMİZE yetki verilirse,  muhtarların yetki ve sorumluluklarını genişleteceğiz ve kesinleştireceğiz.Ücretlerini bölgeleri nüfusuyla orantılı yükselteceğiz ve daha iyi eğitimle,daha iyi hizmet talep edeceğiz.Yerel seçimlerle,parti adı belirtilmeden,doğrudan seçilecekler.Küçük yerleşimleri birleştireceğiz.

PARTİMİZ ülke yönetiminde önemli kararlar alırken,nitelikli yani en az %60,tercihen %67 çoğunluklu halk oylamalarını gerekli görmektedir.Demokrasimiz için bu gereklidir.Hükümet istediği zaman halk oylamasına gidebilmelidir.Aynı şekilde en az 200 milletvekilinin imzasıyla da halk oylaması kararı alınabilmelidir.Bugünkü iletişim imkanlarıyla,halk oyu yoklamalarında teknik güçlük yoktur.Herkes istediği sandıkta oyunu kullanabilmelidir.Mükerrer oylara karşı dijital tedbir mümkündür.Eminim ki,insanlarımız sandık başlarında ücretsiz görev alabilirler.

PARTİMİZE görev verilirse,’Devlet Yönetiminde Devamlılık Esastır’ geleneğinin mutlak uygulayıcısı olmayacağız.Esasen her iktidar kendi yönetim süresinden sorumludur ve önceki iktidarın kararlarıyla kayıtsız şartsız bağlı kalması beklenemez.Kamu yararı görülürse,önceden imzalanmış uzun süreli kontrat ve anlaşmalar,nitelikli halk oylaması ile kaldırılabilir.

PARTİMİZE görev verilirse,zaman aşımı olgusunu ve dokunulmazlıkları nitelikli halk oylaması ile kaldırarak,başvuru üzerine,geçmişteki sadece önemli haksızlıkları incelemeye alacağız ve hızlı yargıya taşıyacağız.’Devlet Sırrı’ zihniyetini sileceğiz.Mesela,yetkili olmadığı halde,bir özel bankanın 2000 yılında, devlet tahvili satmasına yetkililer nasıl göz yummuştur? Aynı şekilde,1974 Kıbrıs harekatında,kendi uçaklarımızın,kendi gemilerimize saldırmalarının sorumluları kimlerdir?Sorumlular ahrete intikal etmiş olsalar bile,gerçekleri ortaya çıkaracağız.

3-İNSANLARIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ

Devletimizin ilk görevi insanımızın can güvenliğidir.Emniyet ve jandarma teşkilatları öncelikle bu görevi yerine getirmek için kurulmuştur.Ama hepimiz biliyoruz ki binlerce faili meçhul cinayet ve on binlerce diğer suçlar cezasız kalmıştır.Emniyet çok sayıda şubeler ve rütbeler ile ülke çapında kendi içine kapalı,dev bir teşkilata dönüşmüştür.Polisimiz ancak suç işlendikten sonra,başvuru üzerine olayla ilgilenmektedir.

PARTİMİZ iç güvenlik sistemini öncelikle insanlarımızın güvenliğine odaklanacak şekilde yeniden organize edecektir.Polisler bir bakıma insanlarımızın koruyucu melekleri olacaklardır. Bu yeni sistem uygulama ile suçu önceden duymak,hissetmek ve önlemek mümkün olabilecektir.Bir insanımız en hafif şekilde fiziken veya sözle rahatsız edilince,muhatabı gününde hesabını vermelidir.’Mahkeme serbest bıraktı’ düzenini bitireceğiz.Ruhsatlı ve ruhsatsız bütün silahlar sıkı aramalarla toplanacak,silah bulundurmakta ısrar edenler ağır para cezasına veya hapse mahkum edileceklerdir.

PARTİMİZE yetki verilirse,ülkemiz asayiş açısından;evleri,işyerleri,cadde ve alanlarıyla yaklaşık iki bin kişiyi kapsayan ‘GÜVENLİK BİRİM BÖLGELERİ’ne(GBB) bölünecektir.Her GBB de,  her an iki polisimiz,24 saat,üç vardiya,yedi günde 56 şar saat görevde olacaktır.Bu polisler GBB  de,trafik dahil,her suç ve olaydan sorumlu olacaklardır.Bu polisler bu mevkiin insanı ve tercihen herkesi tanıyanlardan seçilecektir.Yani herkes kendi memleketinde görev yapacak,ücretleri başarılarına göre yıllık sözleşmeler ile belirlenecek,kendileri istemedikçe görevlerinden alınmayacaklardır.Polislerimizle kendi bölgesindeki insanlarımız arasında karşılıklı güven bağı kurulacaktır.Polislerimiz yargı ile ve yerel yönetimle  yakın işbirliğinde olacaktır.Görev ihmalinde veya su-istimal halinde,yerel olarak cezalandırılacak ve işine son verilebilecektir.Bu polislere ilaveten,denetim ve destek için de az sayıda görevli bulunacaktır.GBB de bütün iş yerleri ve araçlar polisimizin,yani koruyucu meleklerimizin, emrine verilebileceği için,ayrıca karakol ve araç tahsis edilmeyecektir.Polisimiz her branşta,narkotik dahil,daha iyi eğitilebilecek kabiliyettedir.Mevcut Emniyet personelimizden bazıları insan odaklı yeni sistemi kabul etmeyebilir;onlara farklı görevler verilir veya tazminatlarıyla işlerine son verilir.Bir ülkede iki ayrı güvenlik sistemi kabul edilemez.Jandarma teşkilatı da polis teşkilatıyla entegre edilecektir. Esasen yoğun yerleşimlerle kırsal alanları ayırmak artık mümkün değildir.

4-İNSANLARIMIZIN HUKUKUNUN KORUNMASI

Yargının hızlandırılması,üst mahkeme dahil üç ayı geçmemesi toplumun beklentisidir. Ayrıca,yasalarımızın Devleti değil insanı koruyan niteliğe revize edilmesi gerekir.Yasalarımızın caydırıcı ve cezalandırıcı olmaktan ziyade,telafi edici ve insanı geri kazandırma amacına uygun olmalıdır.Aynı suç için cezanın alt ve üst limitleri tamamen daraltılmalıdır.

PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Yargıç ve savcılara,diğer kamu görevlilerinden tamamen farklı bir statü getireceğiz.

b.Kamu davaları hariç,savcı katılmayacak,iddianame hazırlamayacak;duruşmaya hemen başlanabilecek;ertelenmeyecek,ertesi gün devam edecek.

c.Duruşmalara davet posta ile değil,aynı gün yerel görevli elinden yapılacak.

d.Uzaktaki tanık veya davalı,bulunduğu yerde kurulu soruşturma odasından,yargıç nezaretinde internet veya video bağlantı ile duruşmaya katılacak.Bu maksatla,ülkemizin her il ve ilçesinde, ayrıca,yurt dışında Devletimizin temsil edildiği bütün ülkelerde, hızlı internet veya video bağlantısı olan,soruşturma odaları,mesai saati gözetmeden,hazır bekleyecektir.

e.Yargıçların baskı altında olabileceği ağır ceza davalarında,daha önceden teşkil edilmiş karar heyetlerinden(jürilerden) birisi,kura ile tespit edilerek,mahkeme adına karar verecektir.

f.Zaman aşımı olgusunu referandumla kaldıracağımız için,duruşmalar uzatılmayacaktır.

g.Yargıda tarafları birinci derece akrabaları da temsil edebilecektir.

h.Yargıda reform için ne gerekiyorsa esirgenmeyecektir.

i.Cezaevlerinde koğuş sistemi hemen bitirilecek,herkese tek kişilik banyolu odalar inşa,temin ve tahsis edilecektir.Anayasa değişikliğiyle,mahkumlar haftada altı gün,güvenli ortamda,normal ücretle muhakkak çalıştırılacak,kazancının bir kısmı masrafları için ayrıldıktan sonra,kalanı varsa borçlarına,yoksa ailesine verilecektir.Çalışma saatleri dışında,mahkumlar için ciddi eğitimler düzenlenecektir.Dinlenme saatlerinde kendi telefonuyla konuşma sınırlaması olmayacaktır.

5-İLK VE ORTA ÖĞRETİM

Günümüzde 12 yıllık ilk ve orta öğretime devam eden yaklaşık 17 milyon öğrencimiz var. Aynı şekilde yaklaşık 750 bin öğretmenimiz ve idareci var.Devletimiz öğrenci başına yılda yaklaşık  iki bin TL harcıyor.Bu paranın yaklaşık %85 i,vergi SGK primi dahil,personele harcanıyor.Ücretler bareme göre tespit ediliyor;ek dersleri varsa,ayrıca ödeniyor.

PARTİMİZE yetki verilirse:

a-Azami otuz kişilik sınıflarda tam gün eğitim hedefine ulaşacağız;bunun için gerekirse özel binalar kiralayacağız.Öğretmenlerin çalışma saatlerini uzatacağız,kadrolarını artıracağız.

b-Bütün ders konularında, her öğretim ayı sonunda,internet üzerinden ülke çapında  sınav yapılacaktır.Öğrencinin bilgisayarında verdiği cevaplar anında ders notuna dönüşecek,  öğretmenin aylık ücreti,sınıftaki öğrencilerin toplam puanıyla orantılı olacaktır.İlkokul birinci sınıfında ilk sınavlarda sorun çıkabilir.İnternet iletişim ağı takviye edilecektir.

c-Sekizinci sınıf dahil,ilk öğretimde ayrım yapmayı düşünmüyoruz.Dokuzuncu sınıftan itibaren,yani lise döneminde,öğrencilerin ders ve branş seçim hakları olacaktır;isteyen öğrenci Kuran öğrenimi ve ayrıca din dersleri seçerken,isteyen öğrenci temel teknisyenlik derslerini,diğeri de turizme ait konuları seçebilecektir.Bazı ders konuları da ortak olacaktır.Lise dönemini üç yılda tamamlatmayı ve temel eğitimi böylece on bir yıla indirmeyi düşünüyoruz.Lise diplomalarında öğrencinin aldığı dersler ve notları kaydedilecek,ayrıca derece belirtilmeyecektir.

d-Öğrencilerimiz arasında ayrışıma yönlendiren:imam hatip liselerini,askeri liseleri,  meslek liselerini ve diğerlerini tasfiye edeceğiz.İmamlığı meslek kabul etmiyoruz.Hatipten ziyade çalışana ihtiyacımız var.Askerler ise,eğitimlerini katıldığı birliklerde tamamlayacaklar.Akademik öğrenime devam edemeyenler için meslek yüksek okulları her branşta,endüstri ile senkronize , ara teknik eleman yetiştirecektir.Devlet dairelerinde, üniversite diplomalılara,masa başında amirlik ve dolgun ücret varken,kimse yarım ücretle ayakta teknisyen olmak için meslek lisesini seçmez.

e-Bütün öğrencilere,başta süt, gıda takviyesi,düzenli olarak, temin edeceğiz.Dar gelirli  veya  kırsaldan gelen öğrenciler için yatılı-yemekli pansiyonlar kuracağız ve işleteceğiz.

f-Üç-dört-beş yaşlarındaki çocuklarımızı bilinçli bir şekilde eğitmek,daha sonraki eğitimlerinde büyük avantaj sağlayacaktır.Mahallelerimizde,kasabalarımızda ve köylerimizde uygun hazır yapıları bularak,çok kısa sürede,kreş yani yuva ortamına dönüştüreceğiz.Bu konuda yöre insanından da yardım alacağız.Bu yuvalara eğitmen atayacağız;gıda ve malzeme temin edeceğiz.Öğrenci velilerinden bakım desteği alacağız.Kısa sürede her yere bu hizmeti ulaştıracağız;daha sonra da okul öncesi eğitimi yasayla zorunlu hale getireceğiz.

6-YÜKSEK ÖĞRETİM-ÜNİVERSİTELER

Ülkemizin darboğazlarından biri üniversite öğretimidir.Üniversite veya eşdeğer yüksek okul mevzunu,en büyük işveren olan kamu kurumlarında,ömür boyu rahat iş bulmakta büyük avantaj kazanıyor.Ayrıca askerliğini de yedek subay olarak yapıyor.En başta bu nedenlerle her gencin ideali yüksek öğrenimi tamamlamak.Üniversitelerimizin sayıları ve kapasiteleri artmasına rağmen talep karşılanamıyor.Diğer taraftan,üniversite mevzunu işsiz sayısı da taşıyor.

PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Kamuda diplomalılara ömür boyu ,otomatiğe bağlı,rahat istihdamı bitireceğiz.Mevcut personeli tazminatlarıyla ayırıp,bundan sonra,en fazla beş yıl sözleşmeli,daha az sayıda,yani zaruri personel çalıştıracağız.Ayrıca zorunlu askerlik yerine,gönüllü profesyonel askerlik sistemi getireceğiz.Neticede, gençlerimiz ve velileri için,yüksek öğrenim eski cazibesini kaybedecek.

b.Yüksek öğrenim bir lüks değil.Üniversite mevzunu sıradan işleri de daha iyi yapabilir.  Toplumumuz daha bilinçli olur.Yüksek öğrenim görmek isteyen her genç,yeteneğine ve idealine uygun branşta,çok özel branşlar hariç, evine en yakın üniversite veya yüksek okulda okuyacaktır.  Üniversite veya yüksek okul yöneticileri,müracaat sayısına göre binaları donatacak ve öğretim saatlerini ayarlayacaktır.Bugünkü teknoloji ve iletişim imkanlarıyla bu zor değildir.Kurum bütçesinin yaklaşık %85 lik bölümü personel giderleridir.Donanım giderleri artırılmalıdır.

c.Yüksek öğretim giriş ve yerleştirme sınavlarını kaldıracağız.Birkaç puanı eksik diye, gençlerimizi yüksek öğrenimden mahrum eden,tercih etmediği mesleklere yönlendiren veya evine yakın üniversite varken,genellikle sıkıntı  içinde, uzaktaki okullara gönderen zihniyeti nefretle anıyoruz.

d.Üniversitede devam mecburiyeti olmayacak.Öğrenciler,müfredata göre düzenlenmiş ders konularını internet üzerinden takip edebilecekleri gibi,öğretim üyelerinin hazırladığı DVD kayıtlarından da yararlanabilecekler.Bu devir,antik Yunan’da forum devri değildir.Bütün branşlarda,her öğretim ayı sonunda   internet üzerinden,anında cevaplanıp,puanlandırılan sınavlar yapılacak,bu sınavlar başarı ve sınıf geçmede karar verici olacaktır.Başarılı öğrenciye iki aylık staj çalışma yeri,bilhassa özel sektörde, muhakkak bulunacak ve kesin uygulanacaktır . Başarısız öğrenci ertesi yıllar,kaldığı yerden devam edebilecektir.Her başarılı öğrenciye ,okuduğu branşı ve notlarını belirten yıllık sertifika verilecektir.

e.Eğitimin hiçbir kademesinde başarılı öğrenciden harç alınmayacaktır.Kitap,DVD  ve yardımcı malzeme ücretsiz ödünç verilecektir.Ancak,başarısız olup,sınıf tekrarlayan öğrencilerden makul bir ücret alınabilir.Yoksul öğrencilere yüksek öğrenim kredisi,bugün de olduğu gibi,bağlanacaktır.Başarısız öğrencinin bursu kesilecektir.Bu krediler,öğrenci iş hayatına atıldıktan sonra,borçlar yasasına göre,geri tahsil edilecektir.

f.Öğretim üyelerinin ücretleri,öğrencilerinin sayılarına ,toplam sınav puanlarına ve yürüttükleri araştırmaların başarılarına göre,karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.Öğretim üyeleri yöneticilerini kendileri seçeceklerdir.Rektörlük toplam süreleri dört yılı aşmayacaktır . Öğretim üyelerinin terfilerinde,üniversiteler arası seçici akademik kurul karar verecektir.

g.Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK),her eğitim branşında,ilimde en son gelişmelere göre , müfredatı belirleyecek ve aylık sınavları kusursuz düzenleyecektir.Öğretim üyelerinin ücretlerini de adil ve dengeli olarak,somut kriterlere göre,karşılıklı görüşme ile belirleyecektir.

h.Kamu üniversiteleri ve yüksek okullarının bütçeleri,kayıtlı öğrenci sayısı ve yürütülen ilmi araştırmalar göz önüne alınarak,rektörlük ve YÖK tarafından belirlenecektir.

i.Harp okullarını yüksek teknoloji fakültelerine dönüştüreceğiz.

j.Akademik eğitimimizi uluslar arası en yüksek standartlara taşıyabilmemiz için,bilhassa teknolojiye dönük branşlarda,bütün Üniversite ve yüksek okullarda İngilizceye geçilecektir.

7-MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ

a.Pratisyen doktorların uzman doktor olabilmek için Tıpta Uzmanlık Sınavını(TUS) geçmeleri gerekiyor.Uzman hekim sayıları böylece sınırlanıyor.TUS daha çok teoriye dayanıyor,halbuki uzman hekimlikte uygulama kabiliyeti geliştiriliyor.Üniversite hastanelerinde asistan doktorların yani uzmanlık adaylarının ne kadar yoğun çalıştıklarını görüyoruz.PARTİMİZE yetki verilirse,TUS sınavlarını kaldıracağız;her pratisyen doktor seçtiği branşta ihtisas eğitimine başlayacak;akademisyen tıp doktorlarının kriterlerine göre,hangi sürede olursa, uzmanlık yeteneklerine ulaşanlara diplomaları verilecek.

b.Yargıç ve savcı mesleki eğitim ve stajında sayı sınırlandırması da gerçekçi değildir . PARTİMİZE yetki verilirse daha fazla sayıda yargıcın her yıl mesleğe katılmasını kesinleştireceğiz.

c.Harp okullarının kaldırılmasıyla,silahlı kuvvetlerimizde, masa başında değil,birliklerinin ve silahlarının başında,üstün vasıflı komutanlar yetiştirmek Harp Akademisinin görevidir.

8-YURTTAŞLIK TELAFİ EĞİTİMİ

Temel eğitim alamamış önemli oranda insanımız var.PARTİMİZE yetki verilirse,sadece  eski ilk okul diplomalı veya hiç okula gitmemiş insanlarımıza,onar kişilik gruplar halinde,yurdun her köşesinde,okuma- yazma ,sağlık, din,ahlak,hukuk,fen,bilgisayar gibi konularda,temel eğitim fırsatı vereceğiz.Cazip kılmak için,eğitimden sonra yazılı sınav yaparak,başarılılara ‘yurttaşlık  bilgisi diploması’ ve mesela iki bin liralık ödül vereceğiz.Bu eğitimi gerçekleştirmekte görev alacak olan insanlarımız,meslekleri ne olursa olsun, öğrencilerinin sınavda başarılarına göre ücret alacaklardır.Temel telafi eğitimi sınavı,ülke çapında,belirli fasılalarla,internet üzerinden düzenlenecektir.

9-REEL SEKTÖR

PARTİMİZ ülkemizin ekonomik kalkınmasını,bütün çağdaş ileri ülkelerde olduğu gibi, reel sektörde görmektedir.Reel sektörün sahibi de artık özel sektördür.PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Serbest rekabetle faaliyet gösteren özel sektör üyelerinin birbirlerine ve bilhassa Devlete karşı haklarını koruyacak,yeni kurumlar tesis edeceğiz.Bugün mevcut TOBB ve diğer konfederasyonlar,üyelerinin çoğunluğunun sorunlarıyla ilgilenmemektedirler.Tahminimize göre irili ufaklı yaklaşık iki milyon özel sektör üyesi,vergi,prim ve diğer borçlarını ödeyemez durumdadırlar; hiçbir sosyal güvenceleri de yoktur.

b.Ticari olsun,endüstriyel olsun,yeni işletmeler açılırken,atıl duruma düşecekleri belli olan eski işletmelerin işe yarar mallarının yeni işletmelere devredilmesini,ayrıca eski işletme sahiplerine veya yakınlarına yeni işletmelerde istihdam için öncelik verilmesini yasa ile belirleyeceğiz.Bu işlemleri adil yürütmek için sektörde bilirkişi heyetleri teşkil edeceğiz.

c.Bütün özel sektör varlıklarını,aktiflerini,pasiflerini,bilançolarını kayıt altına alacağız.Bu maksatla mevcut ticaret ,sanayi ve ziraat odalarını ve esnaf kooperatiflerini yeniden düzenleyeceğiz. Merkezde iseTOBB ve Konfederasyonları kaldırıp,onların yerine,ziraat dahil,bütün özel sektörü kapsayan:ÖZEL VARLIKLAR KAYIT ve KREDİ KURUMU (ÖVKKK) gibi büyük bir birlik kuracağız.Bu ÖVKKK kurumu,kendi bünyesinde yetiştirip çalıştırdığı ekonomi uzmanlarıyla,talep eden her işletmenin,kısa sürede yaşam profilini çıkaracak;kimi işletmelerin kapatılmalarını,kimilerinin iş kolu değiştirmelerini,kimilerinin de yatırım yapmalarını tavsiye edecek.Bu kurumun bilgisi dışında varlık alım satımı yapılamayacak.Bu kurum aynı zamanda kredi faizleri için bankalarla pazarlık edecek;gerekirse kendisi kredi fonu yaratacak.

d.Bütün özel sektör üyeleri,tüccar,sanayici,esnaf,ziraatçi;özel ve tüzel işletmeler, iş kolu ayrımı yapmadan,kendi bölgelerinde,gizli oy doğrudan seçimle temsilcilerini belirleyecek.Bu seçimlerden bir süre önce,temsilci adayları kendilerini tanıtacak afişlerini ve CV lerini bütün üyelere duyuracak ve üyeler bir haftalık süre içinde,doğrudan,internetten veya faks ile oylarını kullanabilecek;oyunu kullanmayan üye bir şekilde cezalandırılacak.Neticede meslek odaları yönetimleri şimdiki gibi,üyelerin yaklaşık %10-20 gibi katılımıyla değil,bütün üyelerin katılımıyla gerçekleşecek.Temsilciler sonra kendi aralarında başkanı ve diğer yetkilileri seçecekler. Temsilcilikte azami süre sekiz yılı,başkanlıkta ise dört yılı geçemeyecek.Personelin ve yöneticilerin ücretleri de,topladıkları aidatla ölçülü olacak.

e.Bütün üyelerden aidatlar aynı yıl içinde muhakkak tahsil edilecek,borç birikmeyecek.  Toplanan aidatlar,başta personel,zorunlu giderlerde kullanılacak;her çeşit israfa kapalı olacak; artan meblağ ÖVKKK kurumunun kredi fonunda birikecek;eğitim projeleri ve hükümete kıyak dahil,sektör dışında harcama yapılamayacak;kuruluş yasası bu hususları kapsayacak.Devir alınacak eski kurumların varlıkları da ,TOBB ÜNİVERSİTESİ dahil,tasfiye edilerek,ÖVKKK fonuna ilave edilecek.Sonra bu fondan,ihtiyaç duyan üyelerine,enflasyon oranının yaklaşık %6 puan üstünde faizle, kredi kullandırılacak.Kredi kullanımında,üyelerin kapasitesiyle sınırlı miktar ve orta vade geçilmeyecek.

10-KALKINMA STRATEJİSİ

Ülkemizin özel sektörü,diğer ülkelerle mukayese edildiği zaman,düşük faizli,uzun vadeli yatırım kredileri konusunda,uzun vadeli teşvikler konusunda, sübvansiyon konusunda ve enerji girdileri konusunda avantajlı değil. Bilhassa sanayi sektörü yeni büyük yatırımlardan uzak duruyor;ara mallarını daha ucuz olan ithal ürünlerden karşılıyor;neticede,ihracat arttıkça,ithalat ve dış ticaret açığı daha fazla artıyor.Yıllardır bu eğilim devam ediyor,Hükümetimiz çare bulamıyor.Kalkınma oranımız düşüyor;kaldı ki,bizim kalkınma yani büyüme oranımızı kalkınmış ülkelerle mukayese etmek yanlış;zira onlar halihazırda bizden kişi başı ortalama , dört misli daha zengindirler.

PARTİMİZE yetki verilirse:

a.İstihdam yaratmak ve oyları artırmak önceliği ile aşırı şişirilmiş ve genellikle hiçbir katma değer sağlamayan kamu sektörünü,nitelikli halk oylamaları ile,büyük ölçüde tasfiye edeceğiz. Tazminatları ile ayrılan vasıflı personele,gerçek katma değer yaratan iş fırsatları geliştireceğiz.Bu şekilde,bir taraftan üretimi artırırken diğer taraftan kamunun özel sektör üzerindeki yükünü yani vergileri ve SGK prim oranlarını azaltacağız.

b.Otomobil üretimi,iş makineleri üretimi,bilgisayar ve cep telefonları üretimi,güvenlik sistem ve kameraları üretimi,modern savaş araçları üretimi gibi alanlarda,uzun vadeli,düşük faizli kredi ve sübvansiyonu garanti edeceğiz.

c.Madencilik ,tarım ve turizm gibi büyük ölçüde katma değer yaratan,ithal girdi gerektirmeyen iş alanlarında,girişimcilere öncelik sağlayacağız.Bilhassa madencilik sektöründe merkezi bürokrasiyi sıfırlayacağız;yerinde işlem yapacağız.Enerji üretim lisansı alan girişimcilere,yerli teçhizat kullanma konusunda avantaj sağlayacağız.

d.Zenginleşmek istiyorsak yerli malı kullanmamız gerekli olduğunu insanlarımızın beyinlerine işleyeceğiz.

11-ENERJİ SEKTÖRÜ VE ULAŞIM

Ülkemizin enerji tüketiminin tümü,geçen yılın yuvarlak rakamıyla 150 milyar liradır ve ulusal gayrisafi hasılanın yaklaşık beşte biridir.Bu tüketimin yaklaşık üçte ikisi:ham petrol,doğal gaz ve kömür olarak ithal edilmektedir ve 56 milyar dolar,yaklaşık 107 milyar TL değerindedir. Enerji ithalatının dış ticaret açığına getirdiği yük,yurt dışından kredi ile karşılanmaktadır ve dış ticaret açığının başlıca sebebidir.Batı Avrupa ülkelerinden farklı olarak,ülkemizde taşımacılık ve nakliyecilik,daha ekonomik olan demir yoluyla değil,karayoluyla yapılmaktadır;neticede ham petrole büyük talep doğmaktadır.Son on bir yılda,karayolları inşaat ve bakımına 103 milyar TL, demiryolları inşaat ve bakımına ise 34 milyar TL harcanmıştır.

PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Bir an önce demiryoluyla yolcu ve yük taşımayı,şimdiki yüzde beşlik orandan,yüzde yetmişe çıkarmayı hedef alacağız.Karayollarına yatırımı tümüyle durduracağız.Karayollarında iş almayı alışkanlık haline getirmiş müteahhitlerimizi hızlı demir yolu inşaatçılığına yönlendireceğiz. Ülkemizin bütün ana hat taşımacılığını üç yıl içinde demir yollarına kaydıracağız.Sadece uc noktaları karayolu taşımacılığına bırakacağız.

b.Otobüs ve kamyon üreten sanayimizin,en kısa zamanda,hızlı lokomotif ve demiryolu iletim aksamı üretimine yönelmesi için yardımcı ve yol gösterici olacağız.Aynı şekilde,sadece elektrikle işleyen otomobil ve onlar için verimli akümülatörler üretecek sanayilere de uzun vadeli  yatırım kredisi temin edeceğiz.

c.Elektrik üretimimizde,doğal gaza %50 bağımlılığı azaltmak için,kömüre dayalı yeni elektrik santrallerine ilaveten,hava kirliliği yaratmayan,odun yakıtlı termik santrallere de yöneleceğiz.Bu maksatla orman alanlarımızda odun plantasyonuna geçeceğiz.Öncelikle, Anayasamızı değiştirerek,ormanlarımızı Devlet işgalinden kurtaracağız.Devletin orman kurumlarını kapatacağız.Hesaplarımıza göre,bütün orman arazimizi,bedenen çalışabilecek iki milyon insanımıza,kişi başı on hektar olarak ,odun plantasyonu için tahsis edeceğiz.On yıl içinde,doğal gazdan aldığımız kadar enerjiyi odun santrallerinden temin edeceğiz ve doğal gaza yılda ödediğimiz yirmi milyar doları,iki milyon odun istihsalcisine yılda onar bin dolar ödeyerek büyük bir istihdam sahası açmış olacağız.Ülkemizi dazlaklıktan ,sellerden, erozyondan kurtaracak  ve orman yangınlarından koruyacak bu projeyi gerçekleştirmek için,ülke çapında teraslama yapmak ve bu maksatla yaklaşık 30 milyar metreküp duvar örmek gerekmektedir.Buna ilaveten ormanda çalışanlara konutlar ve yollar yapılmalıdır.İki milyon bedenen çalışacak insanımız,Devletimizden malzeme ve avans desteğiyle on yılda bu hedefi gerçekleştirebilir.

d.Küçük yerleşimlerden geçen akarsularda yapılacak HES projelerinin gelirlerini, yatırım giderleri ayrıldıktan sonra,o yerleşimlerde yaşayanlara kişi başı hesabıyla dağıtacağız. Daha önceden inşa edilmiş olanları da aynı statüye getireceğiz.Böylece bu yerleşimlerden göçü önleyeceğiz ve insanlarımızın HES inşasına itirazını gidereceğiz.

e.Ülkemizde kaya gazı arama araştırmalarına hız vereceğiz.Hedefimiz,enerji ithalatımızı yıllık 56 milyar dolardan,on milyar dolar civarına düşürmek ve böylece dış ticaret açığını kapatmaktır.Aynı zamanda,ülkemizin her köşesine hızlı ve ucuz ulaşım sağlayarak,insanlarımızın batıya göç etmelerine gerek bırakmamaktır.

12-FİNANS SEKTÖRÜ

Ülkemiz genelinde yıllık %3ve%8 arasında ekonomik büyüme varken ve reel sektörümüz duraklarken,son dönemde her yıl %15den fazla büyüyen finans sektörü gözümüze batmaktadır. Osmanlı Devletinden beri,belki de Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra ülkemizde hep para sıkıntısı olmuş,hazine her zaman borçlu kalmıştır.Devletin borcu,insanlarımızın borcu derken, alacaklı bankalarımız abat olmaktadır.Heryıl,ulusal bütçemizin yaklaşık beşte biri bankalarımıza faiz olarak aktarılmaktadır;geçmiş yıllarda bu oran çok daha fazlaydı.PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Bankaların insanlarımıza kredi verirken başkalarını kefil almasını yasayla yasaklayacağız.Bugün,milyonlarca insanımız banka kefaletleri nedeniyle ya kavgalı ya da mahkemelik durumdadır.Çağdaş ülkelerde uygulanmayan bu araç,insanlarımız arasındaki dayanışma olgusunu su-istimal etmiştir.Mevcut kefalet sözleşmelerini de iki yıl içinde geçersiz kılacağız.

b.Verilen kredinin ödenmesi gecikse de,faiz oranı değişmeyecek,temerrüt faizi uygulanmayacaktır.

c.Banka kredileri için standart uygulamalar tespit edilecek;sözleşmeler maktu olacak;her banka müşterisine ayrı şartlar empoze edemeyecek.Bankalar sadece faiz oranıyla birbirleriyle rekabet edecek.Bir kredi sözleşmesinde borçlu tek imza atacaktır.

d.İnsanlarımız arasında,ticari olmayan,yakınlığa dayanan, genellikle kısa süreli,evraka dayanmayan, borç alıp verme alışkanlığı var.Borç zamanında ödenirse mesele yok ancak,birçok kere ödeme gecikiyor veya hiç yapılamıyor;neticede hem mağduriyet hem düşmanlık oluşuyor. Genellikle belge olmadığı için,icra yoluyla da tahsil edilemiyor;şiddete başvuruluyor.Bunun önüne geçmek için,birinci dereceden akrabalar hariç,sözleşme yapmadan,bir günlük olsa dahi,borç alıp vermeyi yasayla yasak edeceğiz.Buna karşılık,matbu borç sözleşmesi,herhangi bir kamu yöneticisi ,karakol amiri,noter,meslek odası yetkilisi ve köylerde muhtar huzurunda doldurulur,imzalanır ve onaylanırsa yasal olarak bağlayıcı olacaktır.Bu şekilde insanlar istedikleri süre,faiz ve taksitlerle birbirlerine yasal olarak borç verip alabileceklerdir.Bilhassa,bankalardan kredi kullanamayan insanlarımız için bir çözümdür.

13-VERGİLER VE HARÇLAR

Ülkemizde vergi ve harçlar çok çeşitlidir.Kazançla orantılı olan gelir ve kurumlar vergileri çok yetersiz kaldığı için,dolaylı vergiler önem kazanmıştır.Ayrıca,kamu dairelerinde ufak bir iş için her zaman harç alınmaktadır.PARTİMİZE yetki verilirse,

a.Kamuda gereksiz personeli ve kamu taşıtlarını bir israf ve aynı zamanda’ vergi kaçağının daniskası’ olarak görüyoruz;öncelikle gerekeni yapacağız.

b.Kayıt dışı ekonomiyi en kısa zamanda muhakkak bitireceğiz.

c.Defter tasdikleri iş yerinde maliye görevlisi tarafından ücretsiz yapılacaktır.Damga vergisi,beyanname vergisi gibi gelire dayanmayan maktu vergilerin tümü ile harçların hizmetin maliyetini aşan kısmı kaldırılacaktır.

d.Her işletmede bilfiil çalışan sahipleri ile personelin her biri için aylık 1500 TL,yıllık 18000 TL geliri, vergiden muaf tutulacaktır.Her çalışan SGK primini ücretinden kendisi ödeyecektir.

e.KOBİ veya şirket geliri olsun,zirai kazanç,borsa kazancı olsun,faiz geliri olsun:aylık 1500 TL,yıllık 18000TL yi aşan kazançlar için %20 lik tek vergi oranı uygulayacağız.Ekmek ve mücevher dahil,bütün ürünlerde de %10 katma değer vergisi uygulayacağız.

f.Sıklaştırarak,amansız takip edeceğimiz vergi kaçaklarında,ziyan olan vergiyi gecikme faiziyle beraber tahsil ve medyada afişe edeceğiz;ama,ayrıca misliyle ceza uygulamayacağız. İnsanımızın helal kazancından önemli bir kısmını iradesi dışında kopardığımızı unutmayacağız.

14-MODERN PROFESYONEL ORDU

Orduların gücü personel sayısıyla değil,silahlara dayalı savaş kabiliyeti ile ölçülür.En modern etkili silahlar ve onların başında en iyi şekilde eğitilmiş personelden ödün verilemez. PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Geleneksel mecburi askerlik hizmetini ,nitelikli halk oylaması ile,en kısa zamanda, bedelsiz kaldıracağız.

b.Askeri birlikleri,başta Ankara,ülkemizin ortasından kaldırıp,muhtemel düşmanı ilk karşılayacağı hudutlarımıza yakın bölgelerde ,eksiksiz savaş kabiliyetiyle yerleştireceğiz.Şöyle ki:mesela bir tümen büyüklüğünde,piyadesini,topçusunu,tankçısını,füze birliğini,helikopter birliğini içinde bulunduran,yakınındaki hava üssü ile doğrudan koordineli,kendi eğitim,iaşe ve idare hizmetlerini yürüten,doğrudan Genel Kurmay Başkanlığına bağlı şekilde görev yapacak.

c.Gülhane Tıp Akademisini üniversite statüsüyle askeriyeden ayıracağız.

d.Levazım ve mızıka gibi savaşmayan birlikleri tasfiye edeceğiz,sivil memurları ayıracağız.

e.18 yaşını bitirmiş,lise veya üniversite mevzunu asker olmak isteyen her gencimiz bizzat bu birliklerden birine başvuracak.Uygun görülürse, eğitimine aynı birlikte başlayacak ve görevine göre maaş alacak;başarısına göre terfi edecek;33 yaşında ikramiyesiyle terhis olacak.

f.Komutanlık yeteneğiyle seçilenler,Askeri Akademiye gönderilecek;başarılı olanlar komuta kademesinde görevlendirilecek,en yüksek rütbelere gelebilecek.

15-ORMANLARIMIZ

Ülkemiz alanının  %27si,yaklaşık 22 milyon hektar,orman alanı olarak ayrılmıştır,fakat bu alanın ancak beşte biri gerçek orman vasfındadır.Üretilenin odun ve kerestenin tümünün değeri ile ormanda iş yapanlardan alınan ağır harçların toplamı,Devletin orman kurumlarında çalışan 15000 kadrolu memur ve 15000 mevsimlik işçinin ücretleri ile diğer cari giderlerini  karşılamamakta,genel bütçeden takviye yapılmaktadır.Ağaçlandırma çalışmaları yatırımı cari giderlerin yanında ancak bir teferruattır.PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Verimsiz alanlarından başlayarak,bedenen çalışacak gönüllü her insanımıza,on hektar orman alanı uzun vadeli tahsis edeceğiz.Bu alanlarda teraslama için milyarlarca metreküp duvar, yollar ve küçük konutlar yapılacak,plantasyona uygun ağaç fidanı dikilecektir.İlk on yıldan sonra, her yıl,on hektardan 100-200 ton %80 kuru odun üretilecek;tüm ormanlarımızdan elde edilecek odun ile çalışacak bölgesel termik santraller,şimdiki doğal gaz çevrim santrallerinin yerini alacak ve doğal gaz ithalatı için ödenen ,yılda yaklaşık 20 milyar dolar iki milyon ormancımıza dağıtılacaktır.Ayrıca, ülkemiz sellerden ve erozyondan korunmuş olacaktır.

b.Fidanlıklar hariç,devlet orman kurumları kapatılacaktır.

16-İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ

Yasalarımıza göre işyerinde işveren işçinin velisidir.PARTİMİZE yetki verilirse:

a.İşçi ve işveren eşit statüde tutulacaktır.

b.Her işçi işverenle en fazla bir yıllık sözleşme imzalayacaktır.İşveren işçinin aylık ücretini vergi ve SGK primi dahil hesabına düzgün yatıracaktır.İşçi kendi vergisi ve priminden kendisi sorumlu olacaktır.Yıl sonu itibariyle,tazminat ve ikramiye dahil,işçinin tüm hak edişleri ödenmiş olacak ve bu durum kamu görevlisince teftiş edilecektir.Yıl sonu hesap kesilmeden,yeni sözleşme yapılmayacaktır.Taraflar,isterlerse süresinden önce de sözleşmeyi bitirebilirler.Ödenmeyen işçi ücreti için hemen icra işlemi başlatılacak yıl içinde bütün işlemler bitirilecek,ileriye sarkmayacaktır.

c.İşçi ve işveren işyeri güvenliğinden aynı derecede sorumlu olacaktır.

d.SGK her sigortalının hesabını ömür boyu ayrı tutacak:ödediği primlere karşın kendisine ve bağımlı fertlere Kurumun yaptığı masraf bire bir hesap edilecek,ona göre maaş bağlanacaktır. Emeklilikten sonra da aynı düzen devam edecek,çalışan emekli cezalandırılmayacaktır.

17-MESLEK KURULUŞLARI

Ülkemizde kayıtlı serbest çalışanların hepsi bir meslek kuruluşuna üye olmak zorundadırlar.İşçiler ise,ancak şanslı iseler bir sendikaya üye olabilirler.Meslek kuruluşlarının başlıca amacı üyelerine daha iyi çalışma şartları sağlamaktır.PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Her serbest meslek çalışanı meslek kuruluşuna üye olacak;aidat ödeyecektir.

b.Meslek kuruluşları yönetim seçimleri,kayıtlı üyelerin en az %90 katılacağı şekilde düzenlenecek;yönetim kurulu üyeliği sekiz yılı,başkanlık süresi dört yılı geçemeyecektir.

c.Meslek kuruluşları serbest hizmet rekabeti ilkesini bozan asgari ücret uygulaması yapamayacaklardır.

18-SEÇİMLER-REFERANDUM

PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Genel ve yerel seçimlerde,her seçmen tercihen belirtilen sandıkta oy kullanacak ancak, uzakta olanlar,vatandaşlık numaralarıyla herhangi bir sandıkta oy kullanacak;mükerrer oy kullanımı dijital teknoloji ile önlenecektir.Oy kullanmayanlar listelenecek ve bazı haklardan mahrum edileceklerdir.Oy verme süresi iki güne uzatılabilir.

b.Bütün adaylar seçim çevrelerinde yapılacak etkin kamu oyu yoklamaları ile belirlenecektir.Merkez yoklaması ve kontenjan uygulamalarını kaldıracağız.

c.Hükümet kararıyla veya en az 200 milletvekilinin oylarıyla,bütün önemli yasalarda nitelikli halk oylaması(referandum) yapılacaktır.Tüm seçmenlerimizin en az %60 lık oranda referanduma katılmaları ve katılanların en az %60 lık oyuyla neticeye ulaşılması gerekmektedir. Referandum neticeleri herhangi bir meclis çoğunluğuyla değiştirilemez,ancak yeni bir referandumla düzeltme yapılabilir.

19-İLETİŞİM BİLGİLERİ VE SİCİL KAYITLARI

Zorunluluk halinde her insanımıza gününde ve anında ulaşabilmeliyiz.Posta ile tebligat artık yetersizdir.PARTİMİZE yetki verilirse,vatandaşlık numarası ile sicil kaydı yapılırken:

a.Herkesin kendi ve bir yakınının cep telefonu ve sabit telefonu numaraları olacak.

b.Herkesin kendi ve bir yakınının e-posta adresleri verilecek.

c.İşyeri ve konut adresleri verilecek.

d.Yeni bir adrese taşınınca,belediye veya muhtarlıktan bir görevli,adresinize çağrılarak: ikamet kayıtlarınıza ilaveten,elektrik,su,doğalgaz,telefon ve internet aboneliklerinizi de yenileyecek, insanımız bunlar için dolaşmayacak,belgeler dolaşacaktır.Sicil kayıtlarında gecikmeden dolayı , kasıt hariç,insanımıza ceza verilmeyecektir.

20-DEVLET SIRRI VE İLETİŞİM GİZLİLİĞİ

Gerçek demokratik bir cumhuriyette ‘devlet sırrı’ gibi mazeretle bilgiler gizlenemez. PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Zaten önüne geçilmesi teknik olarak mümkün olmayan ses ve görüntü kayıtları için yargı kararı gerekmeyecek;bu kayıtlar delil olarak kullanılabilecektir.

b.Askeri savunmayı zaafa uğratabilecek kayıtlar ile insanların yasal özel hayatlarını  rahatsız edecek kayıtlar için ağır cezalar verilebilecektir.

21-ALACAK TAHSİLİ

İnsanımızın malını korumak Devletin görevidir.PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Alacağını tahsil edemeyen insanımız en yakın icra dairesine belgeleriyle başvuracaktır. Tek başına senet veya çek yeterli değildir;fatura ve sözleşmelerle desteklenmesi gerekir. Müracaat borçlunun bulunduğu adrese en yakın icra dairesine internet ve faks ile iletilir.Borçlu ödediğini belgelerle ispat edemezse,icra dairesi en kısa sürede tahsilat için gerekli işlemleri yapacaktır.Borç makul sürede para veya emlak satışı ile gerçekleşmeyecekse,borçlu seçeceği bölgede mahkum olarak çalıştırılıp,kazandığı ücretten borcu ödettirilecektir.

b.Su ve elektrik borcundan dolayı hizmet kesilemiyecek,icra tahsil edecektir.

c.Borçların tahsilinde kamu alacakları önceliği olmayacaktır.Gelir bölüşülecektir.

d.Kira kontrat süresi uzatılmıyorsa,gerekirse tahliyeyi icra dairesi sağlayacaktır.

22-GAYRİ MENKUL PİYANGOSU

Belediyelerimiz meclis kararlarıyla istedikleri sahaları yeşil alan,sosyal tesis alanı ve yol genişleme alanı olarak belirleyip,bir ödeme yapmadan insanımızın arsasında imar ve iskan hakkını ellerinden alıyorlar.Diğer taraftan,istedikleri arazilere de çok katlı imar izni veriyorlar. PARTİMİZE yetki verilirse:

a.İmar planları uzun vadeli olacak;belediyeler istediklerinde tadilat yapamayacaklardır.

b.Yeşil alan,sosyal tesis alanı ve yol olarak ayrılan arsaların bedelleri ödenecektir.

c.Bir arsa veya bina el değiştirdikten sonra beş yıl içinde imar durumu değişirse,eski ve yeni sahipleri arasında tazminat hakkı doğacaktır.

d.Her veraset ilamı tapu dairesine mahkemeden iletilecek ve hissedarların başvurmasına gerek kalmadan intikalleri yapılacaktır.Her varis kendi hissesi üzerinde tasarruf hakkına sahiptir.

 

23-TERÖR SORUNUMUZ

Kuruluş halinde bir parti olarak,hariçten gazel okumadan,şunları söyleyebiliriz:

a.Zorla güzellik olmaz.

b.Farklılıklara tahammül edemeyen yönetimler er-geç tasfiye olurlar.(Nazi Almanyası gibi).Farklılıkları barındıran yönetimler payidar olurlar.(ABD gibi).

24-ASGARİ YAŞAM KALİTESİ

İnsanlarımızın yaklaşık dörtte biri,insana yakışmayan standartlarda yaşam sürmeye alışmış durumdadırlar.Kentsel dönüşüm projesiyle,şehirlerdeki yoksul kesim daha iyi yaşam kalitesine kavuşacaktır.Bu kesim düşük ücretle de olsa,şehirlerde devamlı iş bulabilmekte ve hane halkı toplam geliri 1500-2500 TL düzeyine ulaşmaktadır.Köy ve kasabalarını terk etmeyen insanlarımız belki daha huzurlu yaşıyorlar ama devamlı gelir getiren iş bulamadıkları için nakit darlığı çekiyorlar;yaşam standartları düzelmiyor;büyük şehire göç gerekiyor.

PARTİMİZE yetki verilirse,köy ve kasabalarını terk etmeyen insanlarımızı borçlandırarak, mevcut evlerini daha yaşanabilir duruma getireceğiz.Her evin banyosu,mutfağı,salonu ve yeteri kadar yatak odası olacak.Dolabında en az üç kat temiz elbisesi bulunacak.Ayrıca evinde özel eğitimci ile temel yurttaşlık dersleri vereceğiz ve sınavdan geçirerek ödüllendireceğiz.Buna karşın,yenilenmiş evlerin sahipleri Devlete borçlanmış olacaklar ve yörelerinde inşaat,tarım ve orman işlerinde çalıştırılacaklar.İnsanlarımızı büyük şehirlere dökmeden katma değer yaratan iş fırsatları geliştirmek PARTİMİZİN en önemli hedeflerinden biridir.Ayrıca,şehirlerimizde dilencilik edenleri hemen toplayıp,gerekli şekilde misafir edeceğiz;dilenciliğe alıştırmayacağız.

25-GERÇEK KATMA DEĞER VE SÜBVANSİYON

İş hayatında prensip,pozitif çalışma ve sermaye ile ,pazarlanabilir gerçek katma değer yaratmaktır.Uluslar arası rekabete açık olan günümüzde,bilhassa personel giderlerinin ve enerji maliyetinin yüksekliği ile düşük faizli kredi kıtlığı yüzünden,fert başına üretimi yükseltemiyor, bocalıyoruz. İş adamlarımız sanayi yatırımlarından uzak duruyor. Mevcut kalkınma stratejisini de gerçek dışı buluyoruz.PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Hangi üretim ve hizmet alanlarında yatırım yaparak,pazarlanabilir büyük katma değer yaratabileceğimizi ve bu maksatla ne kadar teşvik ve sübvansiyon uygulamamız gerekeceğini, ulusal ekonomi uzmanları konsorsiyumu ile belirleyeceğiz.

b.Bu yatırımlara önceliklerine ve programlarına göre uygun kredi bulacağız.

c.Verimsiz yatırımları dönüştüreceğiz veya tasfiye edeceğiz;varlık israfını sileceğiz.

d.Enerji üzerindeki vergileri azaltacağız.

26-İLMİ VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

PARTİMİZE yetki verilirse,bilim adamlarımız arasından bir ‘ARAŞTIRMA KONSEYİ’ kurup, hangi konulara ne kadar öncelik ve ağırlık vereceğimizi kararlaştıracağız.Bilim adamlarımızı seçip, her araştırmacıyı neticeye dönük plan ve program dahilinde finanse edeceğiz.Programına göre iyi netice aldığımız araştırmaları devam ettireceğiz ve ödüllendireceğiz;neticeye ulaşamayan araştırmaları durduracağız,yenilerini başlatacağız.İlim ve teknoloji yarışında,neticeye dönük başarılar konuşacak,makamlar ve bürokrasi susacaktır.

27-OTOPARK SORUNU

İnsanlarımızın huzuru için halledilmesi gereken konulardan biri,araçların park sorunudur. PARTİMİZE yetki verilirse,caddelerde ve alanlarda ne kadar park imkanı varsa,bunları sağlam boyayla işaretleyeceğiz ve numaralayacağız.Her araç sahibine,bir adet evine,bir adet işine yakın en fazla iki park imkanı kiralayacağız.Park kira belgesi aracın camına asılacak ve her araç kendine tahsis edilen noktada park edilecektir.Yeteri kadar otopark görevlisi bulunacaktır.Geçici giriş çıkışlar ve kısa süreli bekleme için ayrılan yerlere,ancak park görevlisi nezaretinde ve yine ücretle park edilecektir.Bu düzene uymayanlara para cezası verilecektir.Biriken park ücretleri yeni otopark alanları açmak için kullanılacaktır.

Taksilerin müşteri kovalamak için boş dolaşmaları hem israf hem de yol işgalidir.Boş taksilere uygun duraklar düzenleteceğiz ve yol kenarlarında her yüz metreden en yakın durağa irtibatlı çağrı diyafonu koyduracağız.Ayrıca bütün yolları,trafik ihlallerine karşı güvenlik kameraları veya görevli personel ile gece-gündüz gözetleteceğiz.

28-POSTA İDARESİ HİZMETLERİ

Posta idaresi PTT insanımızın daima işi düştüğü ve henüz özelleştirilmeyen bir Kamu İktisadi Teşekkülüdür.PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Adi mektup ve benzeri evrakı yurdun her köşesine üç gün içinde ulaştıracağız.

b.Havale ve kargo ücretlerini zarar yazmayacak en düşük fiyata indireceğiz.

c.Özel kargo şirketleri gibi,haftada altı tam gün hizmet verdireceğiz.

d.Üreticiden tüketiciye doğrudan seri ve ucuz dağıtım imkanları sağlayacağız.

e.Kamu hizmetleri ücretleri tahsilatına en düşük ücretle devam edeceğiz.

29-TALİH OYUNLARI

Milli Piyangoya bağlı talih oyunlarında,hasılatın büyük kısmı Devletimiz tarafından alıkonmakta,ancak yaklaşık %40 lık kısmı dağıtılmaktadır.PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Toplanan hasılatın en az %80lik payı dağıtılacaktır.En büyük ikramiye 500.000 TL yi aşmayacak şekilde ayarlanacak,bundan sadece %20 vergi kesilecektir.

b.Verecekleri zararları o anda karşılamaları şartıyla,başka bir harç ödemeden,kamu görevlileri nezaretinde,herkes hazine arayabilir.Bulduğu değerin satışından KDV ve gelir vergisi ödeyecektir.

c.İnsanlarımızın Maliye denetiminde yasal kumar oynayabilmeleri için nitelikli halk oylamasına başvuracağız;neticesine göre uygulayacağız.

30-RESMİ TATİLLER

Resmi mecburi tatil günlerimizi fazla buluyoruz.PARTİMİZE yetki verilirse:

a.Pazar günleri resmi tatil;cumartesi günleri, iş durumuna göre, idari izinli olacak.

b.1.Ocak ve 29 Ekim ile,ramazan ve kurban bayramlarının birinci günleri resmi tatil olacak;23 Nisan,1 Mayıs,19 Mayıs ve 30 Ağustos,kendileriyle ilgili kurumlarda törenlerle kutlanacak fakat tatil olmayacak.Resmi tatil süreleri kararnameyle değiştirilemeyecek.

31-KAMU YATIRIMLARINA POLİTİKACI ADLARI VERİLMESİ

Büyük kamu yatırımlarına yaşayan politikacıların adları verilmesi moda oldu.PARTİMİZE yetki verilirse,tarihe geçmiş büyük kahramanlarımız hariç,bu eserlerin adlarını nitelikli halk oylamaları ile yeniden belirleyeceğiz.

32-ANAYASA

Dünyamızın örnek ülkeleri asırlarca aynı anayasa ile yönetilirken,Cumhuriyetimizin 90.yılında,dördüncü anayasamızı hazırlamak gayretindeyiz.Mevcut anayasamız da,insan yönetme deneyimi olmayan akademisyenler tarafından,komutanların talimatlarına göre hazırlanmıştır.Bu anayasada,mesela,tehlike yaratan bir insanımız,mülki amirin izniyle,kolluk kuvvetince öldürülürse suç teşkil etmez.Buna karşılık,aynı insan,borçlu da olsa,zorla çalıştırılamaz. Yine,anayasamız hükmünce,orman vasfında arazilerimiz,Devlet Orman İdaresine teslim edilmiş, böylece ülkemiz dazlak kalmaya mahkum edilmiştir.Esasen anayasamız çok uzun ve gereksiz detaylıdır.Bizimki yaklaşık yüz sayfa iken,ABD anayasası birkaç sayfadan ibarettir.Bizim yeni anayasamız da kısa,kesin ve kolay anlaşılabilir olmalıdır.

PARTİMİZE yetki verilirse:bireyin ,yani insanımızın,Devlete karşı özgürlüğünü koruyacak yasalara önem vereceğiz.Diğer çağdaş ülkelerden farklı olarak,insanımız kendi rızasıyla açıkça organlarını dahi satabilecek;başkalarını rahatsız etmeden,istediği gibi eğlenebilecek.Kahraman polislerimizi pervasız kadınlarla çapkın erkeklerin arasında dolaşmaktan kurtaracağız.Buna karşılık,eğer bir insan bir diğerine,kim olursa olsun, en ufak hakaret ederse,dolandırırsa, kandırırsa veya güç kullanırsa,cezasını gününde fazlasıyla çekecek; yargıç erteleyemeyecek.

33-MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI

Batı Avrupa ülkelerinde,bir milletvekilinin eline geçen para,o ülkede yıllık kişi başına gayri safi hasılanın onda biri kadarken,bizim bir milletvekilimizin eline geçen para,ortalama yıllık kişi başı gayri safi hasılamız kadar;kısacası,çok daha fakir ülkemizde,bizim milletvekillerimizin eline, Avrupalı meslektaşının iki misli para geçiyor.Keza,emekli parlamenterlerimizin eline diğer emeklilerin ortalama dört misli para geçiyor.PARTİMİZE yetki verilirse,milletvekili ve hükümet üyelerinin maaşlarını,emeklilik ücretlerini, nitelikli referandumla,ülkemiz kişi başı gayri safi hasılasıyla orantılayacağız.Ulusal gelirimiz arttıkça,milletvekilimizin görevde veya emekli olarak eline geçecek para da artacak;milletvekillerimizi kendi kendilerine zam yapma ikileminden kurtaracağız.Aynı şekilde,hazineden siyasi partilere destek konusunda referandum yapacağız.