Yerel Seçimler

30 Martta yapılacak seçimler için, seçmen listelerinde adınızın olup olmadığını kontrol etmeye,23 Ocak’a kadar,mahalleniz muhtarlığına gidip bir-iki değersiz(!) saatinizi ayırmanız lazım.Acaba her seçmenin adresine oy pusulasını zamanında göndertmek,Yüksek Seçim Kurulunun şanına daha yakışmazmıydı? PARTİMİZE yetki verilirse,her seçmenimiz, kayıtlı seçim sandığını önceden öğrenmek şartıyla,vatandaş kimliğini göstererek herhangi bir sandıkta oy kullanabilecek;bir milyon kadar seçmen oy kullanmak için yüzlerce KM yol tepmeyecek;milyonlarca seçmen de uzak bulduğu için oy kullanmaktan vazgeçmeyecek.Mükerrer oy kullananlar dijital teknoloji ile tespit...

Kamuoyu Yoklaması ve Seçimler

Ankara’dan başlayarak,PARTİMİZ bütün illerimizde kamu oyu yoklaması yapacaktır. Sorularımız şöyledir: 1.Can ve mal güvenliğiniz varmı? Evet veya hayır. 2.Türk adaletine güveniyormusunuz? Evet veya hayır. 3.Yaşamınızdan hoşnutmusunuz? Evet veya hayır. Değerli İnsanımız:Fikrinizi söyleyin,söz sahibi olun! Yüksek seçim kurulunun belirlediği seçim yasakaları yüzünden,kamu oyu yoklamalarımız Nisan ayı sonrasına...

DEĞERLİ TÜCCARIMIZ, SANAYİCİMİZ, ESNAFIMIZ!

DEĞERLİ TÜCCARIMIZ,SANAYİCİMİZ,ESNAFIMIZ!! ÖNCE İNSAN PARTİSİ SİZE SORUYOR? HAYATINIZDAN HOŞNUT MUSUNUZ? BORÇLARINIZI ÖDEYEBİLİYORMUSUNUZ? ALACAKLARINIZI TAHSİL EDEBİLİYORMUSUNUZ? PARTİMİZE YETKİ VERECEKMİSİNİZ? Çoğu serbest meslek sahibi,iki milyon kadar mükellefimiz,vergi,SGK primi ve diğer borçlarını ödeyemediler;kimi kepenk kapattı,kimi öldü gitti,borçları kaldı.İç rekabetten bunalan tüccar ve esnafımız için,dış rekabetten bunalan sanayicimiz için meslek kuruluşları bugüne kadar aidat toplamaktan başka ne yaptı? ÖNCE İNSAN PARTİSİ neler yaptıracak? Meslek kuruluşlarınızla bankalar birliği arasında,kredi faiz oranları ve zaruri masraflar konusunda dengeli bir pazarlık yaptıracağız;tüccar,sanayici ve esnafımızı bankacıların insafına,kısa vadeli yüksek faizli kredilere mahkum ettirmeyeceğiz. Meslek kuruluşlarınızın mevcut bütün varlıklarını,TOBB Üniversitesi dahil,nakte çevirerek, aidatlarınızı ekleyerek,kamu fonları ile takviye ederek oluşturacağımız ulusal reel sektör fonundan,ihtiyaçlı üyelerimize,enflasyonun 6-10 puan üstünde faizle orta vadeli kredi dağıttıracağız. Devletimiz insanımız mal güvenliğinden de öncelikle sorumludur.Kesinleşmiş belgeli alacağınızın avukat gerektirmeden,maktu bir komisyonla,gecikmeden tahsili için en yakın icra dairesi emrinizde olacaktır.İcra dairelerini adliyeden ayıracağız,sayılarını artıracağız,personelini takviye edeceğiz.Alacakların tahsilinde,vergi ve SGK prim alacakları önceliğini kaldıracağız;tahsilat alacaklar arasında dengeli bölüştürülecek. Malı,mülkü,geliri olmayıp borcunu ödeyemeyen insanımızı tutuklu olarak,en uygun işyerinde çalıştırıp,kazancıyla borçlarını ödettireceğiz.Bu maksatla,ancak nitelikli referandumla anayasamızda gerekli değişikliği yapacağız.Dolandırıcılığı bitireceğiz. Kayıt dışı her faaliyetinizi muhakkak önleteceğiz;medyada afişe ettireceğiz.Vergi kaçağını faiziyle tahsil ettireceğiz ama misliyle ceza uygulatmayacağız.Zaman aşımı olgusunu yasayla bitireceğiz.Sizlerin helal kazancınızdan önemli bir kısmını zorla kopardığımızı aklımızdan çıkarmayacağız. Damga vergisi,usulsüzlük vergisi ve noter tasdikini kaldıracağız.Defterlerinizi iş yerinizde,kamu görevlisine tasdik ettireceğiz ve her ay muhakkak incelettireceğiz.Kendi hesaplarınızı tutmaya güveniniz varsa,ayrıca muhasebeci gerekmeyecektir. Her işyeri ve her mükellef için ayda 1500 TL,yılda 18000 TL vergi muafiyetinin üstünde bütün gelirlere,borsa ve faiz gelirleri dahil %20 vergi uygulayacağız;bunun dışında hiçbir vergi veya harç istenmeyecektir. İşveren ve işçi eşit statüde görülecek,işveren işçisinin velisi olmayacaktır.Ücretler her ay sonunda banka üzerinden brüt ödenecek;işçi vergi ve...